Na Slunci bylo možné pozorovat fotosféru i dynamické děje jako např. protuberance. Na pěší zóně před jabloneckým Eurocentrem se v průběhu odpoledne u okulárů vystřídalo cca 200 zájemců. Akce se pořádala rovněž jako součást astronomických setkání pravidelně probíhajících v Klubu Na Rampě.