Příběh Mauglího, vlčího dítěte, je příběhem o sebeurčení, o sebehledání. Příběhem o zákonu džungle, o pravidlech, která znamenají život aneb „Džungle je velká, mládě malé, skromnost neškodí.“ Džungle ožívá – tančí a skáče mezi liánami, zpívá ve větvích stromů, duní v padlých kmenech.