Expozici s názvem O figuře - figurální motivy v grafickém díle ze sbírky Oblastní galerie v Liberci můžete zhlédnout do 28. září. Bohatá tvorba všestranně nadaného Maxe Švabinského, která žil v mezidobí let 1873 – 1962, patří ke zlatému fondu českého výtvarného umění a jeho jméno se už takřka 100 let spojuje s oficiální českou výtvarnou scénou.

Max Švabinský byl člověkem, který byl umělecky velmi na výši, jeho dílo oslovilo široké spektrum obyčejných lidí, milovníků umění i opravdových umělců. Byl vždy uznávaným autorem a přála mu každá doba.

Jeho tvorba vycházející z tradice realistického zobrazování našla odezvu v každém čase a cenili si jí kolegové i kritici zastávající různá myšlenková východiska. Max Švabinský nebyl jen výtvarným umělcem. Psal své literární kusy a angažoval se i jako kurátor.

Oblastní galerie v Liberci spravuje od roku 1972 téměř kompletní sbírku grafických listů Maxe Švabinského, která čítá téměř 600 tisků. Tato výstava ukazuje dílo, které zobrazuje ženu. Obrazy působí velmi jemně a jsou atraktivní pro oči diváka, návštěvníka liberecké galerie.

Ženy Švabinský vnímal jako součást přírodního univerza, a tak se přirozeně staly také oživujícím prvkem jeho záznamů přírodních krás, v nichž kolikrát nevíme, zda větší roli hraje zachycená krajinná scenérie nebo radostně dovádějící postavy. Figurální tvorba tvoří v díle Maxe Švabinského prvořadou úlohu. Lidská postava se mu stala významným inspiračním zdrojem.

Netvořil ale jen inspirován lidským tělem, fascinovala ho i krásná přírodní krajina. Scenérie Švabinský také rád a často vyobrazoval. Podle pracovníků liberecké Oblastní galerie může být tato výstava vnímána jako pilotní k velké Švabinského výstavě, o které se uvažuje na některou z následujících výstavních sezon.