Hlavní ceny: terč-obraz, živý kapr a další velká překvapení. Soutěž, včetně tréninku, proběhne od 10 hodin. Vyhodnocení a ocenění pěti nejlepších se uskuteční v 15 hodin v klubovně střelnice. Zapůjčení zbraně a zakoupení nábojů na střelnici je možné.