Divákům se představí děti s pásmem pohádek, říkanek a písniček. Akce bude doprovázena videoklipy z mateřské školky. Na konci pořadu budou ošerpováni noví školáci.