Pavel Černý je členem soutěžních porot, působí jako organolog Pražské arcidiecéze, věnuje se ochraně zejména historických varhan, pracuje v různých odborných komisích pro restaurování varhan, publikuje v odborných časopisech, přeložil vícejazyčný varhanní slovník do češtiny. Program: skladby J. S. Bacha, K. Pitsche, A. W. Bacha, F. M. Bartholdyho. Jednotné vstupné 150 korun.