Koncert z děl evropských skladatelů pro varhany, violoncello a baryton k 110. výročí narození významného světového dirigenta a hudebního režiséra 20. století. Nad projektem Domovem české hudby, do něhož je koncert zahrnut, převzal záštitu Václav Havel, Josef Suk a starosta Petr Tulpa.