Možná vás to překvapí, ale rané baroko bylo po hudebně interpretační stránce velmi experimentální. Nový koncertní program Musicy Florey (na snímku) navazuje na úspěšné programy „V novém stylu" z minulých let a představí hudbu raného a středního baroka, která byla ve své době prodchnuta kompozičními experimenty, které předbíhaly hudební vývoj takřka o několik století.

„Tématikou raného baroka se Musica Florea zabývá dlouhodobě. V tomto koncertním projektu chce soubor poukázat na důležité hudební prvky charakterizující jeho vznik a vývoj, a to z hlediska hudební improvizace a rozličné ornamentiky. Neboť zejména v raném baroku byl notový zápis jen jakýmsi „návodem" – malou částí toho, jak měla ve výsledku hudba znít. Skladatelé počítali s tím, že interpreti mnohé jejich skladby v duchu dobových zvyklostí „dokomponují"," uvádí umělecký vedoucí orchestru Musica Florea, dirigent a violoncellista Marek Štryncl.

Možnosti předem nepřipravených disonancí, „klastrů" a virtuózní ornamentiky měly za úkol podřídit hudbu lidským emocím, citovému náboji a významu slov. Musica Florea sáhla skladatelích, jako jsou G. Gabrielli, G. A. Rigatti, G. P. Cima, kteří byli hlavními aktéry této barokní hudební revoluce.

Účinkují: Jiří Sycha (barokní housle a viola), Eleonora Machová (barokní housle, viola a viola da gamba), Magdalena Malá (barokní housle, viola a perkuse), Marek Štryncl (barokní violoncello a kytara), Tomáš Rendl (perkuse), Iva Štrynclová (varhany).
Poprvé zahraje dnes v úterý 13. září v Jablonci nad Nisou v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Horním náměstí. Vstupné 100 korun.