Letošní letní výstava trojice sochařů a sklářských výtvarníků Zdeňka Lhotského, Oldřicha Plívy a Jaroslava Róny v železnobrodském výstavním prostoru Kotelna představuje podobu skla v projevech širšímu publiku známých umělců, ale v neobvyklé kurátorské koncepci Dominika Hrodka. Autoři instalace se snaží klást důraz na tvarosloví skleněných děl a upozornit tak na originalitu a krásu vystavených plastik.

„Tvarosloví skla je zachytitelné okem i rukou. Skleněné plastiky nemusí mít jméno, abychom je obdivovali a milovali. Ale hledáme-li tvarové archetypy, pak je určitě nalezneme, byť nemusí být vždy jednoznačné. Snažíme se je pojmenovat. Přidáváme k nim nová a nová slova. A vznikají originální vazby tvarů a slov, které vzbuzují zájem a nutí kolemjdoucí k zamyšlení."

Tato myšlenka dala i podnět pro název výstavy SKLOVOTVAR a grafickému ztvárnění expozice. Výběr plastik ovlivněný archetypálními tvary se přetavil do slovní podoby. Milovníkům tvorby třech známých umělců i jejich hosta se tak dostane zážitku z nových možných reinterpretací artefaktů.

Návštěvníci mají možnost seznamovat se s použitým materiálem, jeho povrchem i formou také pomocí dotyků, nejen pozorovat zrakem. Práce se slovním popisem a možnost haptické zkušenosti dávají prostor k fantazii každého z nás.

Vernisáž výstavy čtyř umělců je na programu v sobotu 16. července od 16.00 hodin a úvodní slovo přednese kurátor výstavy Dominik Hrodek. Výstavní prostor Kotelna se nachází v rekonstruovaném industriálním objektu bývalé textilní továrny Na Poříčí v Železném Brodě

Výstava je pro veřejnost otevřena až do 15. řéjna na základě předchozí rezervace na tel.: 773 790 136.