Hraje Musica Florea s uměleckým vedoucím Markem Štrynclem.
Janovy pašije, jedno z nejvýznamnějších děl Bachovy církevní tvorby, zazní v provedení barokního souboru Musica Florea, v originálním sólovém obsazení.
Ceny vstupenek 250, 230, 210 a 190 korun.