„Včera se mi zdálo aneb ve dvaceti minutách“ – divadelní představení studentek Třetího věku z Loun. Šest posluchaček univerzity 3. věku lounské knihovny připravilo recitační pásmo, které spojilo osobní zážitky každé členky s písněmi a verši Jiřího Suchého. „Zkušenosti z 391 let života“ je zamyšlením nad životem ženy od let dospívání po důchod. Reflexe je podávána s velkou dávkou humoru, nadsázky, s energií a osobitostí, která je všem herečkám vlastní.

„Zpověď herečky“ – příběh herečky kočovné společnosti Marie Ryšavé, která se na sklonku života dočkala ocenění a stanula na prknech Národního divadla, ožije v interpretaci Slávky Hubačíkové z Vysokého nad Jizerou, kterou známe jako lidovou vypravěčku jadrných krkonošských poudaček.