Na severovýchodě Etiopie se nachází Danakilská proláklina tvořená pouští převážně pod úrovní moře. Právě tam se vypravil na průkopnickou cestu jablonecký světoběžník Zdeněk Skořepa. O dojmy z cesty se podělí ve čtvrtek 30. října od 20 hodin v Klubu Na Rampě.

„Nejnižší bod prolákliny se nalézá v mínus sto čtyřiceti metrech. Životní podmínky jsou zde kruté, teploty šplhají k padesáti stupňům Celsia, přesto zde přežívají domorodí Afaři,“ popisuje místo cestovatel Skořepa. V druhově pestré poušti lze vidět písky, salary a značnou část zabírají lávová pole. Touto rozsáhlou oblastí poprvé projela česká expedice až loni v říjnu. Řada předchozích pokusů byla neúspěšná.

Při cestě, kterou Skořepa podnikl, se podařilo navštívit všechny místní zajímavosti. Slané jezero Afdera naplněné koncentrovaným slaným roztokem, místa s primitivní těžbou solných desek a jejich transport velbloudími karavanami, travertinové kaskády ale neuvěřitelně zbarvené hnědě, zeleně a žlutě.

„Především výstup na sopku Erta ale poskytl úžasnou odměnu - noční pohled na bazén s řídkou vařící se a stříkající žhavou lávu,“ zve cestovatel na promítání do Klubu Na Rampě. To je podle něj ještě možné vidět pouze v Kongu a na Havaji.

Povídání s diapozitivy obohatí cestovatel ve čtvrtek i obrázky z velmi starých skalních klášterů etiopských křesťanů v horách na severu země.