Již před vstupem na nádvoří, kde probíhal hlavní program, lemovaly cestu stánky s řemeslnou tvorbou. Nejen děti tak byly uchváceny výrobou železných ozdob z rukou šikovných kovářů či jedinečnou výrobou dřevěných lžic, z nichž každá je originál. Nechyběl ani sokolník či dobové občerstvení.

Oslavování příchodu dvou slovanských věrozvěstů, kteří významně ovlivnili tehdejší pohanské obyvatele Velké Moravy, se konalo na hradě již podruhé. „Poprvé se tato akce konala v loňském roce, kdy sklidila velký úspěch, a proto jsme neváhali ji v letošním roce zopakovat”, uvádí kastelán hradu Luboš Martinek.

Zajímavosti o Dni slovanských věrozvěstů
- 5. 7. 836 příchod na Velkou Moravu
- přišli na pozvání knížete Rostislava
- prosadili slovanský jazyk do bohoslužeb
- do roku 1863 se tento den slavil vždy 9. března
- 1980 papež Jan Pavel II. prohlásil Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy    

Stejně jako v historii, i zde měli věrozvěstové výchovnou a osvětovou úlohu. Děti se pod jejich dohledem učily cyrilici nebo si vyzkoušely psát brkem. V průběhu dne mohli příchozí zhlédnout šermířský souboj, veselého kejklíře či pohanský tanec v podání krásných dívek v historických kostýmech. „Nejvíc se mi líbí ti vojáci. Mají hezké oblečení a vypadá to, že opravdu bojují,” vypráví malý Pavlík. Hrad Trosky se tak během dvou dnů přenesl zpět do středověku. Jedinečná atmosféra slavností přilákala mnoho turistů. Stejně tomu bylo i při prvním ročníku. „V loňském roce na tuto událost zavítalo na čtyři tisíce lidí”, dodává kastelán Martinek. 

Přestože se díky slavnostem výrazně zvýšila návštěvnost, někteří obdivovatelé hradu přišli zcela náhodou. „Vůbec jsme netušili, že se zde něco koná. Jsme tu na týdenní dovolené a vyrazili jsme prostě na výlet”, říká Martin Polínek z Přerova a dodává, že naposled byl na Troskách před osmi lety.