V rámci festivalového koncertu vystoupí Alikvotní sbor Spektrum s Karlem Kekešim. Večerem bude provázet osobně zpěvačka a zakladatelka festivalu paní Feng-yűn Song. Vítání čínského nového roku se postupem času stalo celosvětovým fenoménem, v němž leckdy nablýskané průvody a výbuchy ohňostrojů přehlušují duchovní rozměr daný mnohatisíciletou tradicí. Festival Songfest.cz, jenž řadu let v Čechách tradičně připravuje pro únorové dny čínská zpěvačka Feng-yün Song, nabízí alternativu ztišení a zamyšlení při krásné hudbě. „Po roku Kohouta vstupujeme v únoru do roku Psa, který se vyznačuje věrností, oddaností, přímočarostí. Tyto vlastnosti inspirují ve vzoru chování důvěra, stát pevně za svým rozhodnutím, za tím, co děláme; přímá komunikace a na rozdíl od egocentrického Kohouta Pes přímo vyzývá k pokoře a službě lidem a svému okolí, bez nářků a stěžování,“ říká Feng-yűn Song.