Na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, výlet po opevněních. Trasa 12 km vede přes Horní Polubný, Dlouhou skálu, Václavíkovu Studánku, odtud zpět na Horní Polubný a dále na Tesařov až pod rozhlednu Štěpánka. Povídání o opevněních a objektech, které po cestě shlédnete a navštívíte. Při pěkném počasí se dozvíte zajímavosti i o části opevnění v Krkonoších. Na závěr pod Štěpánkou prohlídka dalších zajímavých objektů, a zejména expozice - muzea lehkých opevnění v jednom z objektů LOvz37.