V pauze od poslední členské výstavy roce 2008 se ve FOMAKLUBu tříbily názory, jak pokračovat v činnosti při respektování tradičních požadavků na úroveň fotografie i při akceptaci nových trendů. Z minulosti zde bylo nastaveno vysoké měřítko např. na klasickou krajinářskou fotografii, ale při hodnocení fotografií experimentálních leckdy nastávaly rozpaky. Konec roku 2010 se ve FOMAKLUBu nesl ve znamení intenzivních diskuzí a hledání nových cest: Jejich výsledek – kam nyní klub směřuje – mohou posoudit návštěvníci letošní členské výstavy fotografií.