Přijďte si vyzkoušet rozdíly v poskytování první pomoci u dospělého a dětí na resuscitačních figurinách AMBUBaby a ADAM.

Na účast se těší moderátor Jan Žíla, zdravotničtí instruktoři ČČK a členové Záchranné zdravotnické služby LK.

V průběhu dne bude také probíhat nábor nových dobrovolných dárců krve.