Připravilo občanské sdružení Matice děkanství Železnobrodského. Výstavu lze shlédnout na objednání tel: 736 761 571 (paní Hašková),