Výstava prací dvou výtvarníků, pedagogů železnobrodské sklářské školy a životních partnerů, jejichž život i tvorba jsou pevně zakořeněny v regionu, představuje pohled na svou volnou tvorbu posledních několika let. Výstava bude otevřena ve výstavním sále muzea až do konce října a to v září kromě pondělí denně od 9 do 17 hodin, v říjnu od 9 do 16.