S touto parodií, jejíž předlohou byl románek červené knihovny prvorepublikového autora Viléma Neubauera, se spolek dostal až na loňský Jiráskův Hronov. Představení je doslova nabité vtipem. Příběh lásky studentky sexty a profesora dívčího lycea se nemůže zákonitě obejít bez mužných představitelů mužských rolí. Přijďte se proto podívat jak tento „nedostatek“ dokázali vyřešit v ryze ženském souboru.