Knihu, jejíž součástí je i DVD, od Petra Pragera pokřtí František Vodseďálek ze Stanového. Knížka o Zlaté Olešnici nabízí procházku historií obce Zlatá Olešnice od doby jejího vzniku až do současnosti v proměnách času. Přináší unikátní přehled majitelů domů všech obcí od poloviny 16. století do současnosti. Součástí knihy je DVD (50 min.) o obcích Zlaté Olešnice, jejich kulturní, sportovní a společenský život v současnosti a krátké obrazové pohledy do nejbližšího okolí.