Jsou před námi již necelé dva dny roku 2008. Jestliže jsme spočítali úspěchy, co se nám nepovedlo? Bylo toho také dost, ale teď bych se pozastavil nad událostmi posledních dnů. Musím totiž poděkovat zvláště starostům měst a obcí, kteří si dali tu práci a pro Deník obětovali pár drahocenných chvil v předvánočním shonu, zrekapitulovali uběhnuvší rok a nastínili plány do roku nového. Děkuji Jiřině Rybákové, Věře Mužíčkové, Marku Pieterovi, Václavu Horáčkovi, Petru Polákovi, Marku Hotovci, Jiřímu Mikešovi, Jiřímu Nejedlovi, Danielu Davidovi a Jaroslavu Hrabákovi i Jiřímu Rulcovi, řediteli MP Jablonec. Děkuji i Jiřině Polanské z DDM Vikýř, Michalu Holému z jabloneckého Úřadu práce. Někteří další obeslaní registrovali a přislíbili, jiní ani neodpověděli, ať již z jakýchkoli důvodů. Do konce roku zbývají necelé dva dny. Užijte je, jak je Vám libo, hlavně v pohodě.