Správným krokem se vydalo sdružení Compitum, které chce zabránit nejhoršímu. Nechat se zatáhnout do stále prohlubujících se problémů a v konečném důsledku nemít ani sílu je řešit. Pro někoho možná zbytečná věc zabývat se něčím, co není, jen by mohlo být. Jenže, když už vidíte, že vám dítě na ten pomyslný kolotoč nasedá, a ze kterého se tak těžko seskakuje, je důležité jej z něj sundat v pravý čas. Když už nasedne, trvá měsíce než seskočí dolů. V lepším případě se jeho kolotoč dotočí po letech, v horším případě se nezastaví nikdy. Stalo se, stává se a určitě se stane, že s matkou, otcem či rodiči žádný odborník neřešil, že něco dělají špatně, že jejich potomek strádá a potřebuje něco jiného, než se mu dostává. Našel si jinou „zábavu“ než trávení času s blízkými a dostal se na šikmou plochu a navždy zůstal poznamenaný, s duší dítěte, dělající stejné chyby jako rodiče.