V Jablonci museli nejméně na čtrnáct dní zavřít městský bazén, místní strážníci museli opět nasadit roušky. Situace se vyvíjí i ve světě, nejhůře zasaženou zemí ale zůstávají Spojené státy. A kde jinde, než právě tam vznikají konspirační teorie. Ne, Bill Gates opravdu koronavirus nevymyslel a nevyslal ho do světa.

Každou chvilku se ozvou vědci z různých částí světa, že vakcína nebo lék už skoro je, aby ty zprávy zase potichu zapluly a nahradily je ty o stále se zvyšujících počtech nakažených. Koronavirus je nebezpečný, o tom není nutné pochybovat. Pokud ale srovnáme absolutní čísla nakažených s počty mrtvých, a dosadíme, jaký byl zdravotní profil zemřelých, není lidstvo na pokraji zkázy. Spíše jakoby chtěl virus společnost, jakkoli to zní absurdně a nelidsky, očistit.

Právě proto je ale nutné před koronavirem ochránit naše rodiče a prarodiče. Vím, že je někdy složité babičce vysvětlovat, proč za ní nepřijdete, jak jsou měsíce dlouhé. Tuším, jak může být těžké nebýt v posledních chvílích života se svými nejbližšími. Vše to je těžké tak, až to bolí. Uvědomme si ale, že tím, že návštěvu prostě neabsolvujeme, můžeme zachránit životy další, stejně drahocenné.

Kdoví, jak budeme žít za pár týdnů, pár měsíců. Nástup koronaviru nás překvapil nepřipravené. Teď už ale víme, co a jak a víme, že bojovat umíme. Těch pár týdnů drastických bylo nejen dryáčnické, ale i naplňující. Náhle jsme táhli za jeden provaz a šlo to. Postupně ale začali jednotlivci i celé skupiny odpadávat.

A tak tady máme možná i druhé kolo pandemie. Krize trvá, ale jednota se rozpadla. Proč je pro pocit sounáležitosti rouška doslova nutná? Zřejmě nám ten náhubek dělá vlastně dobře.