I to je důsledkem návratu lidí do přírody. Řada návštěvníků totiž nerespektuje přírodní dědictví a neumí se v lůně přírody de facto chovat. Neúcta a exhibicionismus představují dva hlavní motivy, které vedou k vandalství.

„Netuším, jestli prezentace takové zhovadilosti může někomu přinést popularitu na sociálních sítích, nicméně určité spektrum narušených lidí tomu „like“ dát může,“ odsoudil podobné chování vedoucí CHKO Český ráj Jiří Klápště.

U graffiti lze ještě zjednat nápravu. Jejich očisty se chopil hejnický starosta, a jelikož se toto „svébytné umění“ objevilo i v samotném městě, v průběhu druhé poloviny letošního roku pokryje část Hejnic kamerový systém.

Nicméně takové řešení nelze využít všude, a hlavně ne v přírodě. Zde se nabízí prosté a jediné řešení v podobě nikdy nekončící osvěty. Ukazovat dětem i dospělým, co je a není vhodné a doufat, že selský rozum vyhraje nad nad hloupými projevy.