Jinde použitelnému postupu opravy mostků brání fakt, že zasahují do přírodní rezervace a jsou památkami. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předložilo řešení opravy, které akceptovala dopravní policie. Počítá s odbouráním zábradlí z kamenů. Nosné konstrukce mostů by prý zůstaly zachované. Takový záměr ale nepochválila Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Odmítla, aby silnice zasáhla do území CHKO a rezervace Novozámecký rybník. Odborníci z CHKO vyhodnotili věc tak, že jiný veřejný zájem zde nepřevažuje nad zájmem ochrany přírody, kterou by stavba ohrozila. Podle nich nehody na silnici I/9 nejsou způsobeny mosty ani jejich špatným technickým stavem. Další z úřadů, Národní památkový ústav rovněž návrh postupu nepřijal, jde mu o zachování památky. U mostů nechce použít železobeton a ocelová svodidla. Památkáři se také bojí, že by silničáři zničili nejcennější partií tamní skalní průrvy.

Na jiné názory partnerů ŘSD reagovalo omezením průjezdu, prý kvůli povinnosti zajistit řidičům bezpečnost. Blokovat provoz chce do té doby, než se podaří nalézt přijatelné řešení oprav mostů, získat potřebná povolení a opravy uskutečnit. Bude to za rok? Za dva? Nikdy? Řidiči se ptají, klepou si na čela, omezením nerozumí. Podle nich zde lze semafory vnímat i jako nástroj ŘSD k prosazení své vůle. A že půtkou institucí se dostávají do role rukojmích.

Pro všechny by bylo lepší přestat se ohánět státními normami, lhůtami a paragrafy a vyzkoušet selský rozum, větší vzájemný respekt a ambici zkusit obtížný úkol rychle vyřešit. Bez uzavření kompromisu, který by strany jistě mohly nalézt, se kolony aut budou dál ploužit a historické mostky dál chátrat.

Akce Nádech pro lázně v Městských lázních v Jablonci nad Nisou
FOTO: Umělci se nadechli pro jablonecké lázně. Ty se otevřely veřejnosti