Mnoho lidí čin odsoudilo. Proč muselo zřejmě kvalitní maso dopadnout tímto způsobem? Když už se dle zákona nemůže prodat, proč nemohlo být dodáno třeba do psích útulků? Odpověď je nasnadě. Protože zákon.

Pro veterinární správu je totiž podle zákona zdravotně závadné jakékoli maso, které nemá žádné dokumenty. Aby mohlo být uváděno na trh, musí být označeno, musí být známo, kde byla zvířata chována, kde byla poražena, kde bourána. Pokud cokoli z výše uvedeného není v pořádku, inspektoři maso dále neprověřují a na místě jej zlikvidují. To je standardní postup.


V konkrétním jabloneckém případu je ale podstatná jedna věta, respektive jedna její část. Inspektoři podle zprávy „odhalili neschválená a nezkolaudovaná jatka.“ Podle dostupných fotografií je přitom přinejmenším pravděpodobné, že prostory zmíněných nelegálních jatek jako jatka legální vypadala. Jen prostě ještě neměla veškerá povolení. A protože čas jsou peníze, podnikatel zřejmě začal s prací dříve, než mu zákon a úředníci povolili.

Na jedné je straně fakt, že podnikatel jednal protizákonně. Na druhé možnost, že ani jinak jednat nemohl: kde sehnat peníze pro zaměstnance, na půjčky a pro rodinu. Inspektoři, celníci i policisté likvidují množství nelegálních či nelegálně prodávaných drog, cigaret a tabáku, alkoholu, léků i potravin. Udělují pokuty, ženou provinilce k soudům. Pokud by se tak nedělo, pofidérními léky či potravinami by se český trh jen hemžil A to přece nikdo nechce.

Nakládání s potravinami musí mít svá jasná pravidla. Zvláště při nakládání s potravinami, které se musí relativně rychle zpracovat. Ať už tedy vidíme za pohnutkami provozovatele nezkolaudovaných jatek i relativně omluvitelný přestupek, nelze tolerovat překročení zákona.