Hezký adventní čas, milí čtenáři a dovoluji si říci i přátelé. Už od loňského roku se z různých stran ozývají hlasy, že přijde konec, konec všeho, konec světa. A má to být 21. prosince 2012. Konec něčeho možná, ale ne všeho. Jen v nás se něco mění…

Položme si otázku, máme my čtyři základní pilíře k žití? Pitnou vodu, jídlo, teplo a střechu nad hlavou. Nikdo nemluví o lukulských hodech, saunách s bazénem a výstavních vilách s anglickým trávníkem na zahradě. Kolik lidí na světě postrádá jeden z těchto pilířů? Třínohá židle ještě stojí, sice vratce, ale stojí. Zmizí-li ale další noha, už může být židle jen o něco opřena. Má-li jen jedinou nohu, spadne při sebemenším záchvěvu.

Kdo má nadbytek i ten sebemenší, vždy by mohl najít ty, kterým se nedostává. Vždyť nám to říkali, už když jsme byli děti, v pohádkách. I Honza bloumající světem hledaje své štěstí se podělil o poslední buchtu od maminky… Krásné Vánoce!