Již v autoškole kladou instruktoři začínajícím řidičům na srdce dbát vysoké obezřetnosti před kolejovými přejezdy, byť světelná signalizace hlásí volno a závory jsou vztyčené. Koleje, které dávají směr vlakům a tramvajím jsou nebezpečné ať už pro řidiče, tak pro přecházející chodce. Vždy, když přijíždím k přejezdu, zvýším opatrnost. Respekt před nekonečností kolejí mě vždy varuje. Vždyť řidič vlaku nebo tramvaje nemůže strhnout řízení doleva či doprava. Nemohu popsat případ, kdy jsem se jako řidič střetla s vlakem, a za to díky, ale mohu vzpomenout na nedávný případ, byť se neodehrál v Čechách. Mladá žena čekající na metro se na chvíli zapovídala a na pár vteřin z rukou pustila kočárek se svým dítětem. Ten jí sjel přímo na koleje metra. K její smůle vlak právě do stanice přijížděl a smetl kočárek i s dítětem. Jako zázrakem se dítěti nic nestalo. Z tohoto případu je jasné, že vlak metra nemohl zastavit tak rychle nebo odbočit. Nemohl. Ale matka, ta mohla být opatrnější. Ale pozor, ne všechny případy, které se odehrají na přejezdech nebo v blízkosti kolejových tratí, mají tak šťastný konec.