V jádru není snad žádný člověk vysloveně zlý. I protagonisté tří největších kauz, které jsme na Jablonecku propírali v letošním roce, jsou jen lidé, jen asi v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Jak pan Pacholík, který v afektu jednu střihnul drzému výrostkovi, pan Hübel, jenž chtěl v obci vybudovat turistický ráj, který by přinesl obci i zaměstnanost, tak pan Onodi, jehož zřejmě přemohly pudy fotografické. Vždyť stačilo málo a nikdo by nic nevěděl, tak jako nevíme o mnohem závažnějších případech, jež zřejmě na povrch nevyplavou nikdy. Proto jsem se snažil být vždy shovívavý a neštvavý, hledající jádro problému a celé pozadí. Myslím, že by pan Hübel mohl vyprávět… Všem třem přeji už klidný život, jako ostatně všem lidem, se kterými jsem se kdy setkal v dobrém i zlém, jimž jsem články pomohl i odhalil nějakou jejich nepravost, i těm, jichž jsem se snad dotkl. Bujarého Silvestra a šťastný nový rok!