Ačkoliv je železniční doprava nejbezpečnějším druhem hromadné dopravy po pozemních komunikacích, ani tak se jízdy vlaků neobejdou bez úmrtí. Na severu Čech zemřelo na kolejích za první pololetí již 17 lidí.„V Libereckém kraji střety drážních vozidel s osobami na železnici vedly ke čtyřem úmrtím a k jednomu zranění. V Ústeckém kraji je počet střetů s osobami větší. Celkem třináctkrát došlo ke smrtelným střetům osoby s vlakem a čtyři další lidé byli zranění," uvedl Jan Kučera, náměstek generálního inspektora Drážní inspekce v Praze.

„Větší počet mimořádných událostí, kdy došlo ke střetu vlaku s lidmi, v rámci Ústeckého okresu, je dán velkou frekvencí železniční dopravy v kraji," uvedl vedoucí ústeckého pracoviště šetření mimořádných událostí SŽDC Petr Zimandl.

Dodal, že stále platí, že zranění a smrt na trati jsou zcela zbytečná, protože lidé nemají na trati co dělat. Vlak nemá šanci včas před člověkem v kolejišti zastavit.

Nepoučitelní

Také na železničních přejezdech střety lidí nebo vozidel s vlaky jsou zbytečnými tragédiemi. Jde o tragédie z neopatrnosti.

„Střetnutí drážních vozidel na železničních přejezdech v období od ledna do konce června bylo ve větším počtu zaznamenáno v Libereckém kraji, kde došlo k 10 mimořádným událostem, při kterých jeden člověk zemřel a jeden byl zraněn. V Ústeckém kraji došlo k pěti případům, ale také zde byl jeden mrtvý a dokonce 10 zraněných," zdůraznil Kučera.

Bohužel ke střetům dochází na přejezdech kde jsou jenom výstražné kříže, světla bez závor i tam, kde jsou světla i závory. „Lidé jsou neopatrní za všech okolností. Bezpečné přejezdy mohou být jenom v případě, když budou řidiči respektovat dopravní značení. Vždyť na přejezdech označených jenom křížem je méně nehod, než na daleko lépe zajištěných přejezdech," zdůraznil Kučera.

V Libereckém kraji za pololetí byly tři nehody na železničních přejezdech s výstražným křížem, na přejezdu se světlem a bez závod ve čtyřech případech a nejlépe zabezpečené přejezdy „hostily" tři nehody.

V Ústeckém kraji jedna nehoda byla na přejezdu s křížem a po dvou nehodách bylo na dalších dvou typech zabezpečených železničních přejezdů.