Rozmary počasí během letních prázdnin způsobily na území celé České republiky po červnových povodních v důsledku silných přívalových dešťů další velké škody na majetku lidí či firem.

Nejvíce postiženi byli opět zemědělci a majitelé rodinných domů. Řádění přírodních živlů během července a srpna se však nevyhnulo ani majitelům automobilů.

Zasaženy byly severní Čechy včetně Libereckého kraje, kde pojišťovna Generali eviduje sto třicet nahlášených škodných událostí o celkové výši dvanáct milionů pět set tisíc korun.

Na celém území severních Čech eviduje Česká pojišťovna tisíc dvacet dva nahlášených pojistných událostí v důsledků živelné události. Celková škoda se podle pojišťovny vyšplhala na dvaatřicet miliónů devět set tisíc korun.

„Letošní léto tak opět ukázalo, že ochrana majetku proti živelným událostem je nezbytnou součástí kvalitního pojištění," uvedl Radim Nekov z České pojišťovny.

Pohromy

Nejčastější příčinou poškození majetku bylo krupobití. Mnoho škod však způsobily i vichřice a silné deště.

Jen v severních Čechách bylo České pojišťovně nahlášeno přes tři sta škodných událostí za sedm a půl miliónu korun způsobených velkou vodou. Generali eviduje i majetkové škody způsobené úderem blesku.

Kalamitní stav

Pondělí devětadvacátého července a neděle čtvrtého srpna byly dva nejhorší dny, kdy Generali zaznamenala nejvíce pojistných událostí způsobených počasím.

Pojišťovny během léta fungovaly v kalamitním režimu, aby tisíce způsobených škod co nejrychleji zadokumentovaly, vyšetřily a mohly tak v co nejkratší době vyplatit pojistná plnění svým pojistitelům. V terénu tak měly stovky zaměstnanců, kteří jezdili od jedné události ke druhé.

Zlikvidované škody

Do dnešního dne vyřešila pojišťovna Generali přes šedesát procent případů, Česká pojišťovna už zlikvidovala více jak sedmdesát procent nahlášených prázdninových škod na majetku svých klientů.