„Z celkového počtu nehod se 6 483 stalo v obci, na přechodech pro chodce bouralo 728 řidičů a k 441 nehodám došlo v jejich blízkosti,“ uvedla Jana Matonohová z Policejní správy Severočeského kraje.

Kvůli nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu byl v prvním pololetí letošního roku na Severočeských silnicích usmrcen jeden člověk. „Značná část řidičů stále překračuje rychlostní limity v uzavřené obci a ohrožuje tak ostatní účastníky silničního provozu,“ dodala Matonohová.

Nejvíce ohroženou skupinou jsou chodci, zejména děti a mládež. Následky rychlé jízdy mohou mít často tragické důsledky. Řidiči si jen velmi zřídka uvědomují, že zavedení rychlostních limitů má v první řadě chránit život a zdraví a není jen pouhým abstraktním nařízením.