7.30

Na nádraží nastupují figuranté z jabloneckého a libereckého Českého červeného kříže. Jde převážně o studenty. Začíná maskování jednotlivých poranění, kterého se ujímá tým ČČK z Jablonce. "Maskujeme přesně podle zadání. Při akci půjde o třídění poraněných osob podle metody Start," říká ředitelka jabloneckého Oblastního spolku ČČK Helene Ungermannová. "Akce není tajná," dodává.

10.00

"Zranění" a "umírající" figuranté jsou připraveni a přesně instruováni, jak se mají projevovat po příjezdu záchranářů. Neplatí, že nejhlasitěji volající i pomoc ji potřebuje prioritně. Do vagonů odcházejí po svých, přestože někteří mají namaskované zranění, které se ve skutečnosti neslučuje se životem. I zdravotníci a lékaři jsou na místě.

10.15 - START

Operační důstojník jabloneckých hasičů vyhlašuje poplach. Na místo tragédie vyjíždí vozidlo hasičů z Jablonce, z VCelkých Hamrů osobní auto s velitelem, na tanvaldské nádraží míří drážní hasiči a stejným směrem jedou hasiči ze Semil.

"Jde o cvičení a školení,"upozorňuje operační důstojník jabloneckých hasičů Pavel Jakubík. Po změření dojezdových časů se ozve povel STOP a následuje školení, kterého se ujímají zdravotníci.

10.30

Všichni jsou na místě. Zranění jsou proto tak věrohodná, aby se s pohledem na ně vyrovnali zasahující i psychicky. "Musí prioritně poskytnout pomoc tomu, koho lze ještě zachránit," vysvětluje operační důstojník hasičů.

11.00

Hasiči procházejí pod vedením zdravotníků jednotlivé vagony a hledají zraněné.

11.15

U každého zraněného instruují lékaři a zdravotníci, jak rozpoznat zranění a jak je správně roztřídit k prioritě ošetření. Ve vagonech se pohybují i týmy samotných zdravotníků, kterým zkušený instruktor vysvětluje stejný postup jako hasičům.

11.30

Začíná příprava k druhé fázi cvičení, kterou opět odstartují povelem. Každého zraněného na místě neštěstí označí barevnou kartou. Černá znamená smrt nebo zranění neslučitelné se životem. Červená pak akutní a prioritní potřebu ošetření. Žlutě označení mohou na ošetření počkat. Zelení mohou odejít z vagonu i po svých.

12.10

Druhý start. Na ostro. Zasahující hasiči rozdělují zraněné podle metodiky a označují je kartami.

12.15

Akce vrcholí. Na nosítkách vynášejí hasiči zraněné z vagonů podle priority a předávají zdravotníkům. Figuranté označení zeleně vystupují sami. Čas běží a postup zasahujících složek bedlivě sleduje tým specialistů.

12.20

Na místo srážky vlaků vstupují také policisté a zakreslují jej tak, jak by při reálné nehodě postupovali. Bude následovat rozbor a správnost postupů zasahujících složek.

Reportáž čtěte
ve čtvrtečním
Jabloneckém deníku

Příští týden se proškolí v Turnově

Námětem cvičení složek Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, jehož námětem byla dopravní nehoda osobního vlaku s velkým počtem zraněných osob. "Cvičení navázalo na loňskou přípravu v Brništi. Cvičení s podobným námětem se bude opakovat ještě v příštím týdnu v železniční stanici Turnov a na podzim v Liberci," uvedla mluvčí krajských hasičů Iva Michaličková.

Cvičení se zúčastnili hasiči Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) ze stanic Jablonec nad Nisou, Velké Hamry, Semily, hasiči podniku Správa železniční dopravní cesty, s.o. Liberec, záchranáři Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK), Českého červeného kříže (ČČK) a příslušníci Policie ČR (PČR).

První část cvičení byla zaměřena na metodický nácvik třídění většího počtu osob s různým stupněm poranění metodou START pod dohledem záchranářů ZZS LK," vysvětlila Michaličková.

Rozdělení osob je alfa a omega

Metoda START (snadné třídění a rychlá terapie) spočívá v rozlišení postižených osob na osoby zemřelé, osoby vyžadující okamžitou pomoc, osoby, jimž může být poskytnuta pomoc s prodlevou, a osoby, které jsou schopny samostatného pohybu.

"Jednotlivé osoby označují záchranáři podle stupně poranění kartami s černou, červenou, žlutou a zelenou barvou, podle kterých se poskytuje lékařská pomoc. Celkem 18 profesionálních hasičů a 4 záchranáři ČČK si ve 4 skupinách procvičilo rychlé určení stupně a vážnosti zranění za přítomnosti záchranářů Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

"Ve druhé fázi si hasiči procvičili poskytnutí předlékařské pomoci a správné metody transportu osob při jednotlivých typech zranění. Speciální zacházení například vyžadují osoby s poraněním páteře," doplnila informace mluvčí krajských hasičů.

Cílem není rychlost, ale odbornost

Cílem podobných cvičení není rychlé a bezchybné provedení záchrany osob, ale procvičení pod odborným dohledem co možná největšího počtu hasičů. Každá skupina hasičů pracuje pod dohledem záchranáře, který ihned opravuje špatné zatřídění osob, vysvětluje rizika jednotlivých poranění a radí nejvhodnější způsob transportu a manipulace se zraněnou osobou.

Vedle pracovníků Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje přísluší podle profesionálních hasičů velké poděkování studentům Střední průmyslové školy technické z Jablonce nad Nisou, kteří se zhostili role figurantů.

Namaskování nejrůznějších typů zranění zabezpečili opět velmi zdařile pracovníci Českého červeného kříže Liberec a Jablonec nad Nisou. "Děkujeme také zaměstnancům podniku České dráhy, kteří nám umožnili uskutečnit cvičení ve čtyřech vagónech osobního vlaku v železniční stanici Tanvald.