„Pitva určí přesnou příčinu smrti a odebrané vzorky podrobíme genetické analýze, aby se zjistilo, zda se skutečně jedná o vlka a z jaké populace zvíře pochází,“ vysvětil Aleš Vorel z České zemědělské univerzity.

Vlci migrují na velké vzdálenosti a dokážou uběhnout až několik desítek kilometrů za noc. V přírodě hrají důležitou roli. Pomáhají totiž snižovat počty přemnožených prasat divokých, jelenů a srnců, kteří působí velké škody v lesích a na polích. „Doprava je jedním z podstatných faktorů, které limitují pohyb velkých savců naší krajinou. Vlk sražený u Turnova není prvním případem. Jenom v loňském roce byli sraženi dva vlci (v únoru v Českém Švýcarsku a v prosinci na Kaplicku na jihu Čech), v roce 2018 zase na dálnici D10 poblíž Mladé Boleslavi a rok předtím na dálnici D1 u Havlíčkova Brodu. Na silnicích ale nehynou jen vlci, ale i řada dalších druhů zvířat,“ doplnil ředitel AOPK František Pelc.

V Libereckém kraji se vlvi nejvyíce vyskytují na Českolipsku, kde smečku z okolí Máchova jezera několikrát zachytily fotopasti.

Vratislavice bojují proti nepořádku další kamerou.
Vratislavice bojují proti nepořádku v okolí kontejnerů další kamerou