"Ve 20:18 byla událost ohlášena tísňovou linkou na KOPIS HZS LK. Po příjezdu JPO na místo nebyla mimo objekt stadionu naměřena žádná koncentrace čpavku," informovala mluvčí krajských hasičů Zdenka Štrauchová o průběhu zásahu s tím, že průzkumem uvnitř objektu byl zjištěn úniku čpavku v plynné fázi.

K úniku docházelo ve strojovně chlazení. Technologie byla odstavena, byly uzavřeny ventily. K dalšímu úniku již nedocházelo.

V okolí objektu hasiči nepřetržitě měřili koncentrace, ale k výskytu čpavku mimo objekt nedošlo. I přesto byli obyvatelé nejbližšího okolí preventivně informováni, aby neotevírali okna a nevětrali. Detailním průzkumem ve strojovně bylo potvrzeno, že k dalšímu úniku již nedochází a po dohodě s hygienickou službou byl objekt řízeně odvětráván za neustálého měření koncentrací v okolí.

"Hasiči na místě spolupracovali s policisty, záchrannou službou, se zástupci města a zimního stadionu, servisní firmou, která prováděla opravu ve strojovně, a s krajskými hygieniky. "Dále bylo spolupracováno s firmou Unipetrol, a. s., zařazenou v systému TRINS," poznamenala ještě Štrauchová.

Na místo přijeli středočeští hasiči se speciální chemickou laboratoří, která prováděla měření uvnitř i vně budovy. Zásah prováděly tři jednotky. 

"Při zásahu nedošlo k ohrožení osob, nikdo nebyl zraněn, ani evakuován. Zásah na místě hasiči ukončili dvacet minut po půlnoci," uzavřela mluvčí krajských hasičů.