„Provedli jsme protipožární opatření a uniklé provozní kapaliny jsme zasypali sorbentem,“ sdělili hasiči na sociální síti Twitter.