Počet sražených osob na železničních tratích překročil před nedávnem stovku. Zatímco v jiných krajích jdou počty takových případů do desítek, v Libereckém jsou jen ojedinělé.

„V kraji se v letošním roce udály celkem dva střety vlaku s osobou, přičemž oba byly se smrtelnými následky," popsal mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Oproti minulému roku se jedná o padesátiprocentní pokles. V roce 2012 se v Libereckém kraji střetl vlak s čtveřicí osob, jen jedna přežila.

Tragická bilance střetů s vlakem

Právě střet s vlakem má často fatální následky. V letošním roce na území celé republiky vlak zachytil 105 osob, ze kterých přežila jen pětina.

Něčím výjimečným nejsou střety s překážkami na trati. Ve většině případů jde o popadané stromy nebo automobily na přejezdech. Drážní inspekce má v statistikách i poněkud kurióznější události.

„Evidujeme i srážku se stádem krav nebo auty a autobusy postavenými příliš blízko kolejí," popsal Martin Drápal.

Vandalské útoky na soupravy

Nebezpečné situace nevznikají jen nepozorností či vlivem nepříznivého počasí. Nepochopitelné jednání mají na svém kontě často vandalové, kteří se baví útoky na jedoucí vlaky.

„K nám se nejčastěji dostanou případy, kdy nějaký vandal vhodí na jedoucí vlak kámen a dojde v lepším případě pouze k poškození vlaku. Stát se samozřejmě může i to, že by kámen zasáhl a vážně zranil strojvedoucího, který by následně nemohl vlak řídit. V takovém případě by mohlo dojít například k vykolejení a následným ztrátám na životech," doplnil mluvčí Drážní inspekce. Stejně nebezpečné je i stále rozšířenější pokládání kamenů nebo jiných překážek do kolejiště. Podobné incidenty mají většinou na svědomí děti, které si neuvědomují tragické následky, které může jejich jednání způsobit.

„Nastražené předměty v kolejišti se podařilo letos ve většině případů, tedy z toho, co se k nám dostalo, odhalit ještě dříve, než došlo ke srážce s vlakem," dodal mluvčí Drážní inspekce. Škody způsobené při mimořádných událostech na železnici jdou přesto každoročně do desítek milionů korun.

„Jen vloni evidujeme škody napříč celou republikou za bezmála 113 milionů korun," vysvětlil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský. Velkou část tvoří střety souprav s automobily na železničních přejezdech.

Jako jeden z nejnebezpečnějších železničních přejezdů v kraji se jeví podle statistik křížení silnice s tratí Ostašov Liberec Horní Růžodol. Od roku 2008 do roku 2012 na něm Drážní inspekce eviduje 7 střetů. Za stejnou dobu došlo například ke třem nehodám na železničním přejezdu přímo v obvodu stanice Liberec nebo na železničním přejezdu mezi zastávkami Liberec Rochlice.

Právě na jednom ostašovském přejezdu došlo před rokem k zachycení nákladního vozu polského řidiče projíždějícím rychlíkem z Děčína do Liberce. V osobním vlaku tou dobou cestovalo 20 až 30 lidí. Nikdo z osádky vlaku ani nákladního automobilu nebyl zraněn. Nehodu odneslo jen poškozené nákladní auto a lokomotiva.