Na setkání jsou zváni bývalí i současní členové atletického oddílu, kteří se v daném roce dožili kulatého životního jubilea. Letos bylo toto setkání zvláště slavnostní, protože se uskutečnilo v rámci oslav 60 let existence jablonecké atletiky.
Tradiční setkání organizovali Arnošt Fučík, Ing. Pavel Procházka a Dušan Molitoris, kteří přivítali více než dvě desítky bývalých vynikajících závodníků, mezi nimiž byla řada mistrů republiky a reprezentantů například Václav Zahrádka, Haida Molzerová-Hulcká, Renata Staňová, Jiří Šimůnek, Ing. Karel Mojš, MUDr. Milan Lacina, Arnošt Hanyš a Eva Rektorysová.
„Jubilanti obdrželi od organizátorů dárky a v přátelské besedě si zavzpomínali, jak to před těmi čtyřiceti, padesáti a šedesáti léty bylo krásné, když byli ještě mladí,“ řekl ohledně setkání předseda AO Liaz Pavel Procházka.⋌