Pořádající spolek Sokol Huť ve spolupráci s místním sborem hasičů připravili úro účastníky jako každoročně zajímavou trasu.

O putovní poháry poběží ženy a muži na trati dlouhé deset nebo pět kilometrů. 

Časový program

9:10 hodin společný nástup účastníků závodu, aktuální informace k závodu
9:20 hodin předškolní dívky a chlapci 2021–2020 50 m, předškolní dívky a chlapci 2019–2018 80 m, nejmladší žákyně a žáci 2017–2016 400 m, nejmladší žákyně a žáci 2015–2014 400 m, nejmladší žákyně a žáci 2013–2012 400 m, mladší žákyně 2011–2010 800 m, mladší žáci 2011–2010 1200 m, starší žákyně 2009–2008 1700 m, starší žáci 2009–2008 na trať dlouhou 2100 m

10:15 hodin muži – neregistrovaní + dorosteci 3300m
ženy – neregistrované + dorostenky 3300m

10:30 hodin muži – mílaři, 5000m ženy 5000m

11:00 hodin ženy 20-39 let 2003-1984 10km, ženy 40 let a starší 1985 a starší 10km muži – hlavní závod
20–39 let 2003–1984 10 km, veteráni A 40–49 let 1983–1974 10km, veteráni B 50–59 let 1973–1964 10km, veteráni C 60–69 let 1963–1954 10 km, veteráni D 70 let a starší 1953 a starší 10km

11:30–12:00 hodin cíl hlavního závodu

Informace: Richard Hübel, +420 602 620 969, richardhubel@seznam.cz
Přihlášky a startovní čísla: Kromě předškolních dětí bude měření prováděno elektronickyfirmou stopnito.cz.
Přihlásit se je možné v místě startu (max. 15 minut před startem) nebo online přes stránky www.sokolhut.cz
Startovné: Muži, ženy 100 Kč, žactvo neplatí
Další informace: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Za nezletilé děti zodpovídajíjejich zákonní zástupci. Doporučuje se lékařská prohlídka, ne starší než 7 dnů.
Důležité: Kategorie bude utvořena, přihlásí-li se nejméně 3 startující.
Starty žákovských kategorií následují po sobě a upraví se dle počtu startujících.Nejsou vypsány kategorie pro juniory/ky a dorostence/ky. Ti mohou startovat s dospělými.