Rodák ze Zlaté Olešnice překonal v roce 1955 jako první Čech hranici jednoho sta metrů v Oberstdorfu (102 m a 107 m).
Od roku 1953 byl členem skokanské komise FIS a jejího výkonného výboru.
V letech 1955 - 1960 zastával mnoho významných funkcí, působil jako předseda trenérské rady Svazu lyžování, předseda ústřední sekce lyžování ČSTV.
Od roku 1969 byl předsedou subkomise pro stavbu můstku FIS – podílel se na výstavbě můstků u nás i v zahraničí.
Zavedl evidenci všech můstků na světě, jejich homologaci a vystavování certifikátů. V evidenci jich měl okolo dvou set.
Byl také členem pracovní skupiny pro soutěže Světového poháru a členem materiální komise Mezinárodní lyžařské federace FIS.