Jeden z několika areálů Olympu v Jablonci nad Nisou je hlavní základnou české biatlonovéreprezentace. Oddělení biatlonu resortního centra MV má na svém seznamu pětadvacet předních českých biatlonistů včetně mladých talentovaných sportovců. Těm všem bude nově vybudovaná část zázemí na severu Čech sloužit.Ta dosavadní byla prostorově nevyhovující, morálně i hygienicky zastaralá, nebylo možné rozšířit strojové vybavení. Budova byla vyrovnána betonovými základy do úrovně původní posilovny, byly osazeny ocelové nosné sloupy, které jsou vyplněny prosklenými stěnami aintegrovanými žaluziemi. Plocha posilovny byla rozšířena z původních 87 m na 147 m čtverečních. Stavba za téměř 7,5 miliónu byla zahájena v srpnu loňského roku.

Slavnostního otevření nové posilovny se zúčastnili ředitel Olympu CS MV Michal Volf, sportovní ředitel Českého svazu biatlonu Ondřej Rybář a také někteří biatlonoví reprezentanti v čele s Markétou Davidovou a Michalem Krčmářem, kteří se také ujali přestřižení pásky. Vybudovat novou posilovnu už bylo nutné, to tušili v Olympu a také samotní biatlonisté.

„Nejen vzhledem k počtu našich biatlonistů byl bývalý prostor už nevyhovující. Rozhodnutí o této investici, tedy přístavbě a nové posilovně, patřilo proto k mým prvním po příchodu. Mám z nové podoby radost a musím poděkovat našemu zřizovateli Ministerstvu vnitra ČR, bezkterého bychom nemohli tak náročnou investici realizovat. Předpokládám, že nebude k dispozici jen biatlonistům, ale v případě potřeby i dalším sportovcům našeho resortního centra, například v rámci soustředění,“ uvedl Michal Volf.

Nový prostor přivítal také Ondřej Rybář. „Samozřejmě každý nový prostor nám rozšíří možnosti pro trénink. Za reprezentaci děkujeme, že se podařilo tento projekt dotáhnout,“ uvedl sportovní šéf českých biatlonistů. Samotní sportovci připomněli, že ve staré posilovně sice byly již dříve vyhovující stroje, ale nyní hodlají nové prostory významněji využívat.

„Nejde pouze o stroje, ale o celkovou rozlohu a také třeba zcela novou podlahu, která je podle nejnovějších trendů, bude to pro nás výraznýmpřínosem,“ uvedl nejzkušenější Michal Krčmář, který se stejně jako jeho kolegové již připravuje na start přípravy před novou sezónou. Letní příprava biatlonistům začne počátkem května.