Mnoho zkušeností, spousta úspěchů jeho svěřenců, spolupráce a vedení trenérů, život plný atletiky. To je jen malý výčet ze všeho, co charakterizuje trenéra Sportovního střediska oddílu TJ LIAZ Jablonec Jiřího Randáka. Věnuje se mládeži, takže i on se musel smířit s tím, že tréninky nemohly dlouho probíhat tak, jak si představoval.

Lehce se rozvolnily podmínky k trénování, začal jste se svými svěřenci už trénovat?
Ano začal. Pravidelně, se svoji hlavní skupinou a od 26. dubna začínám i se sportovními třídami, kde jsme museli naplánovat trénink na skupinky. Jedna skupina na Střelnici a druhá skupina na stadionu ZŠ nebo Lesoparku, případně v Srnčím dole. Zapojení čtyř trenérů ZŠ Pasířská a tří smluvních trenérů TJ LIAZ. Uvidíme, jaký bude zájem. Tréninky jsou na dobrovolné volbě rodičů a dětí. Jinak to nyní udělat nelze. Jedná se o více jak stodětí sportovních tříd. Výkonnostní skupiny v oddíle také postupně začínají společné tréninky.

Jak tréninky vypadají?
Jedná se o tréninky na rozběhání a znovu zapojení dětí do sportovní činnosti. Je to postupná adaptace na tréninkovou zátěž. Hry, běh v terénu, soutěže, rovinkování, jednoduché kruhové tréninky… Hlavním úkolem je děti zaujmout a opět je dostat na stadion. A také si postupně připravit týmy pro soutěže družstev.

Jak kluci a děvčata na situaci reagovali?
U mé skupiny je reakce více než pozitivní a vnímám to i u jiných skupin. Všichni už těch individuálních tréninků měli dost. V týmu ten trénink vypadá jinak a má jinou kvalitu. Pro děti, je společný trénink nezbytný! Ohledně sportovních tříd se uvidí. Děti jsem neviděl šest měsíců, tak se nechám překvapit. Věřím, že to nebude tak hrozné a většina se postupně zapojí.

Když nebyla vůbec možnost trénovat, připravovali se podle individuálních plánů?
Naprostá většina skupin dětí zařazených k osobním trenérům měla individuální tréninkové plány. Mladší děti a sportovní třídy pouze motivační měsíční plány k udržení kondice a pohybu na čerstvém vzduchu. Je těžké psát cílené plány v zimním období a při různých podmínkách pro přípravu a navíc pro děti, které ještě nemají osvojený systém tréninkové přípravy a nejsou schopné samy trénovat, bez dohledu trenéra.

Které podmínky, podle vás, už by byly pro vás alespoň částečně přijatelné, aby měl trénink nějaký efekt?
Tak určitě to, aby mohlo na stadionu s plochou 12000 m2 trénovat více dětí, než tomu je doposud. Současné nastavení 12 atletů na sportovišti je nedostačující a často se porušuje. V oddíle je aktivních více jak 400 atletů a všichni by chtěli trénovat. Dále otevření vnitřních prostor, sociální zařízení, posilovny, rehabilitace. Trénink má efekt pouze při pravidelně nastaveném sportování.

Jak se podepíše covidová pauza na mladých sportovcích, přestanou někteří sportovat?
Když jsem četl článek, že v Německu skončilo 50% sportující mládeže v oddílech a kroužcích, docela mě polilo horko! Věřím, že to u nás takové nebude a většina dětí, se ke sportování vrátí. Vliv to mít určitě bude a věřím, že se dostaneme maximálně na 15-20% poklesu členské základny oddílu. To vše ale ukáže čas, až budeme moci všechny děti dostat na sportoviště. Myslím ale, že to nebude tak tragické. Děti, už jsou na organizované sportování natěšení a nemůžou se dočkat, až přijdou na stadion. Větším problémem by byl úbytek trenérů v oddíle. Tam by se to řešilo velmi těžko. Každopádně vnímám to, že děti už dlouhodobě nechodí do školy a nemůžou společně trénovat, jako velký průšvih, který se později projeví a nebude to pro nás vůbec příjemné.

Pokud se sezóna rozeběhne, co vás a vaše svěřence čeká?
Sezona na dráze je samozřejmě naplánovaná. Měla by podle kalendáře začít 1. května. Všichni víme, že se v květnu nezačne a dost pochybuji, že se začne v červnu. Moc bych si to přál, ale nevidím to moc reálně. Vše záleží na tom, jak se děti vrátí do škol a jak budou nastavené podmínky testování. Pokud se bude závodit, tak to bude pro mladší kategorie pouze na úrovni oddílů. Školní soutěže jsou zatím v nedohlednu. Děti na školách nemají povolený tělocvik a můžou se pouze procházet v přírodě. Nicméně, nejdříve musíme děti dostat na stadiony a poté můžeme připravovat nějakou soutěž.