Přítomní delegáti z obou komor (za okresy a za svazy) projednali zprávu o hospodaření a plnění úkolů za rok 2008, schválili rozpočet na rok 2009 včetně východisek pro další práci a činnost tohoto nejvyššího orgánu tělovýchovy v kraji.

Ve volbách byli do jednotlivých funkcí zvoleni: Vladimír Boháč - předseda, Petr Skalický - místopředseda za komoru svazů, Václav Poláček (JN) - místopředseda za komoru TJ/SK (okresů).

Za členy krajské rady v komoře okresů: Lubomír Hanč (JN), František Ulman, Petr Zahradník, Oldřich Langhamr (všichni LB), Václav Jedlička a Milan Hornych (oba CL), František Svoboda a Stanislav Dlouhý (oba SM).

Za členy krajské rady v komoře svazů: Václav Severýn (fotbal), Rudolf Malý (volejbal), Stanislav Skalický (atletika), Zdeněk Kračmar (badminton), Jiří Vele (judo), Romana Zemanová (šachy), Karel Hornický (lední hokej) a Tomáš Vácha (orientační běh). Za členy dozorčí rady: Zdeňka Marková - předsedkyně, Ludvík Pfleger a František Klíma.

Hostem valné hromady byl náměstek hejtmana Libereckého kraje pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Radek Cikl.