Ta se konala v jablonecké Městské sportovní hale pod organizační taktovkou Sokolské župy jizerské. Divákům nabídla v bohatém programu ukázky aktivit cvičenců ze Sokolské župy Ještědské, Jizerské a Krkonošské.

STAROSTKA CHVÁLILA

Miluše Řeháková, starostka župy Jizerské, byla s průběhem spokojená a chválila i další akce, které sokolové v roce 2018 připravili. „Měli jsme celoroční projekt Sokolové v Libereckém kraji republice, jeho součástí byla v každém měsíci jedna akce. V lednu uplavali zástupci z jednotlivých žup v libereckém plaveckém bazénu přes sto kilometrů, jako sté výročí republiky. V únoru nás čekal vzpomínkový komponovaný pořad k výročí založení Sokola, který se konal v železnobrodském divadle a kterého se zase zúčastnili zástupci všech žup.“

Starostka Řeháková vyjmenovala ještě mnoho dalších akcí, které sokolové připravili v průběhu roku. V březnu nechyběly secvičné na blížící se červencový Všesokolský slet.

V TURNOVĚ SLET VYŠEL

V dubnu, jak potvrdila starostka, využili ke své činnosti tu nejkrásnější tělocvičnu, přírodu. „V Jilemnici jsme si vyzkoušeli nejrůznější aktivity v přírodě. V květnu nás čekaly další secvičné a v červnu jsme se pak setkali všichni v Turnově. Tam se konal krajský sokolský slet. A vyšlo nám počasí a obdivovali jsme téměř všechny skladby,“ vyjmenovala další program Miluše Řeháková.

Červenec patřil Všesokolskému sletu v Praze. Sokolové tam strávili společně s ostatními z celé republiky sedm krásných dnů. Po úspěšných vystoupeních a návratu domů si pak všichni zaslouženě v srpnu odpočinuli, aby od září přemýšleli nad dalšími aktivitami.

BYLA I NOC SOKOLOVEN

„V září jsme začínali akcí Sokol v pohybu. Ta se koná vždy celý týden a každý den je určený jiné věkové kategorii. Zároveň se koná i Noc sokoloven, která nabízí noční prohlídky a někde dokonce dojde také na přespání v sokolovně,“ vylíčila poprázdninové činnosti starostka Sokolské župy Jizerské.

Přínosem této akce je také to, že veřejnost má možnost poznat i architekturu některých zajímavých sokoloven. Starostka připomenula, že většinou ale chybějí finance na to, aby byly tyto budovy udržované a investovalo se do nich podle potřeby. „Ve stoletých sokolovnách by bylo už třeba něco opravit,“ zdůraznila Miluše Řeháková.

close Krajská sokolská akademie. info Zdroj: Deník / Dagmar Březinová zoom_in

VÝROČÍ TAKÉ OSLAVILI

V říjnu sokolové nechyběli na oslavách stého výročí republiky. Ve svých obcích a městech se zapojili do programu a také připravili k významnému výročí akademie. A opět se právem pochlubili se svými aktivitami a činnostmi.

ZAZPÍVAL JIM HUTKA

Listopad byl pro sokoly ve znamení 17. listopadu. Zorganizovali akci Se Sokolem na Sokol. Jednalo se o turistický výstup, který měl zakončení v sokolovně na Malé Skále. Hostem slavnostního programu byl český folkový hudebník, skladatel a písničkář Jaroslav Hutka. „No a prosinec vyvrcholil Krajskou sokolskou akademií v jablonecké sportovní hale.

Tady se opět sešli zástupci z širokého okolí,“ dodala starostka. Na sokolské aktivity a počet členů si starostka Sokolské župy Jizerské nestěžovala. „Máme dvacet jedna tělocvičných jednot od Českého Šumburku až po Frýdštejn. Každá jednota má jiné podmínky. Největší jednota je ta v Jablonci, ale tady existují dokonce dvě, jedna je zaměřená na moderní gymnastiku,“ upřesnila starostka.

ŠANCI DOSTANOU MLADÍ

Akci v jablonecké tělocvičně koordinovala, bránila se označení, že jí velela. Ale s úsměvem zdůraznila, že ve spolupráci se dvěma mladými a šikovnými moderátory, kteří jsou také členy Sokola, se akce musela určitě divákům líbit. „Tady mají ti, kteří se nedostali na slet do Prahy, šanci vidět alespoň některé skladby. A rodiče dětí, které tady cvičí, mají určitě ze svých ratolestí také radost,“ uvedla spokojeně starostka.

MAJÍ ZASE VELKÉ PLÁNY

A už prozradila, že další rok bude pro sokoly opět velmi náročný. Vedle běžných činností je čekají volební valné hromady, budou si volit nové činovníky, pak župní valná hromada a volba představenstva a zástupce na sjezd i do odborných útvarů. „Mezitím se ale musí cvičit. Čeká nás třicet let výročí znovuobnovení Sokola a už připravujeme vystoupení na sletové slavnosti,“ vyjmenovala starostka jen část z plánu.