„Paní Alison Robbins žije pro koně celým svým srdcem i duší. A pro nás je obrovská pocta, že právě v TJ JO NISA jsme ji mohli přivítat a strávit s ní tři dny v koňských hřbetech," zhodnotila setkání s lektorkou světového jména jedna z organizátorek akce Martina Pavlasová. Právě do Jablonce se podařilo získat odbornici na jezdecký sport, která zná koňskou duši do detailů.

„Uvolni se, uklidni se, tvůj kůň to cítí. Kůň jsi ty," tak radila účastníkům jezdeckého worskshopu Alison Robbins.Tři dny strávila s desítkou těch šťastných, kteří se na její seminář dostali. Počet byl omezený. Tři dny v sedle koně na jablonecké jízdárně. Každému se věnovala individuálně, jezdci se střídali a ona radila, doporučovala, předávala své bohaté zkušenosti, které získala nejen jako jezdkyně, ale později i jako vynikající lektorka a rozhodčí.

Kůň není nářadí

„Paní Alison ukazuje, že kůň je živý tvor a musí se dobře hýbat. Učí účastníky vnímat sebe i jeho. V Česku ho totiž spíše považujeme za nářadí. Paní Alison učí objevovat tělo koně i sebe sama. Když přišla k nám do Čech, zjistila, že je to pole neorané a že tady lidé neumějí vnímat svá zvířata. Do Čech jezdí dvakrát v roce. A já si nikdy nenechám její seminář ujít," uvedla Iva Štruncová, která se věnuje výuce jezdectví a ze zkušeností a rad mezinárodní rozhodčí čerpá při výuce svých klientů.

Zpočátku proto možná byla Alison z domácích jezdců trochu rozpačitá. Ale s přibývajícími hodinami výuky se jí podařilo naladit je na vlnu svého koně. Dokázala jim, že jen když je jezdec jeho součástí, může zažít na jeho hřbetě ty nejhezčí okamžiky.

„Učila všechny, že musí vědět, jak se kůň hýbe, že jeho motorem jsou zadní nohy, které přecházejí skrz záda a krk. Kůň je zrcadlem jezdce a špatným ježděním mu můžeme ublížit," připomněla důležité rady Alison Iva Štruncová, spoluorganizátorka této mimořádné a zdařilé akce. Alison Robbins žije v Anglii a do České republiky přijíždí dvakrát do roka, především do Prahy. A teď i do Jablonce.

Praha a Jablonec

Proto si členové jabloneckého jezdeckého oddílu právem považovali, že si jako další a jediné místo svého lektorského působení vybrala právě Jablonec. „Je to pro nás velká pocta a čest, že jsme od ní nabídku na workshop dostali a že k nám společně se svojí tlumočnicí přijely. A poděkování za možnost tuto akci uskutečnit patří také vedení jezdeckého oddílu," zdůraznila Iva Štruncová. Alison Robbins tři dny učila, vysvětlovala, ukazovala, radila. Jazyková bariéra neexistovala. její tlumočnice bravurně a doslova překládala všechno, co potřebovala Alison jezdcům v sedle říct.

Zná koňskou duši

Sledovat její práci s jezdcem a koněm byla pastva pro oči každého, kdo se přišel do jablonecké jízdárny třeba jen podívat. A slyšet, jak dovede o duši koně hovořit a jak znovu a znovu připomíná, že „kůň jsi ty", si určitě každý z jezdců zapsal hluboko do paměti. Alison Robbins má v Anglii svoje stáje, koně, svoje žáky. A k nim se odevšad ráda vrací. Snad se ale vrátí zase brzy do Jablonce, doufají účastnici velmi zdařilé akce.