Marihuana patří k největším drogovým hitům severu Čech. A nikoho nepřekvapí, že v tom mají ve velmi mnoha případech prsty Vietnamci. Říká to zpráva protidrogové centrály za minulý rok.

„Vietnamci tvoří druhou nejpočetnější skupinu cizinců po Ukrajincích. Celostátně i krajově u vás představují v oblasti drog Vietnamci problém. Vždyť odhalených 64 % pěstíren je ve vietnamské režii. Ale to není problém jen severu Čech, ale celoevropský,“ uvedl pro Deník již v únoru ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Jeho slova potvrzuje i právě vydaná výroční zpráva, ve které je o severu Čech uvedeno následující: „Na území Ústeckého a Libereckého kraje bylo za rok 2009 nejvíce případů spojeno s výrobou a distribucí metamfetaminu a indoor pěstírnami konopí.

Vietnamská stopa

Zapojení vietnamské komunity do indoor pěstování konopí na teritoriu Ústeckého a Libereckého kraje v roce 2009 bylo poměrně masivní. Územními odbory PČR bylo odhaleno a zlikvidováno velké množství těchto indoor pěstíren. Více se do této činnosti zapojují také občané České republiky.

Odhalení pěstíny konopí
na Jablonecku. Video ze zásahu policie. Čtěte ZDE

Následně je produkce z výše uvedených pěstíren distribuována jak v Česku, tak i v zahraničí. V oblasti zásilek a dovozu heroinu a kokainu do České republiky došlo k mírnému nárůstu případů. Kvalita (respektive čistota) zadrženého kokainu se pohybovala přibližně kolem patnácti procent. Vzhledem k módní vlně zneužívání kokainu můžeme v dalším období čekat nárůst poptávky po kokainu i na území Ústeckého a Libereckého kraje.“

Jaká je celorepubliková prognóza? Podle výroční zprávy: „Lze předpokládat, že se počet ilegálních indoor pěstíren nacházejících se v ČR nesníží. Marihuana je velmi výnosným artiklem. Vysoké zisky s minimálními náklady jsou dostatečně motivující, aby pěstitelé v pěstování ve velkém rozsahu pokračovali.

Konopí miluje elektřinu a policie o tom ví
Z pohledu policie se daří ilegální indoor pěstírny dosti často odhalovat. Zásluhu na tom má i spolupráce se zástupci energetických distribučních firem, kteří jsou často první, kdo zjistí podezřelé skutečnosti – např. neúměrná spotřeba elektřiny z jediného odběrného místa či velké úniky z rozvodných sítí v jednom místě.
Z výroční zprávy za rok 2009 Národní protidrogové centrály

Také pervitin

Rovněž byly zaznamenány případy organizování zásilek a dovozu heroinu a kokainu do ČR a následné distribuce na území Ústeckého kraje.
Zajištěné laboratoře na výrobu pervitinu (metamfetaminu) na teritoriu Ústeckého a Libereckého kraje a expertizy ze zajištěných látek potvrzují, že v drtivé většině byly k výrobě metamfetaminu zneužity volně prodejné léky s obsahem pseudoefedrinu.

Pocházely z lékáren v ČR a dále to byly léky dovezené ze sousedních států. Jedná se především o léky Reactine Duo, Acatar a Sudafed ze Spolkové republiky Německo a Polska. K následné distribuci pervitinu dochází jak na území Ústeckého a Libereckého kraje, tak zejména v příhraničních oblastech SRN. Byly zaznamenány i případy výměny metamfetaminu (krystalu) za léky s obsahem pseudoefedrinu.