Nejprve úchvatný průvod tříd smržovské základní školy a potom sportovní zápoleních malých i velkých. Podívat na průvod se přišli rodiče i místní, byla to událost Smržovky.

Poctivě vše chystají

„Olympiáda je celoroční projekt, ve kterém má každá třída má svůj stát, a to

minimálně na dva roky. Většina tříd je i v barvách států vyzdobená. Samotná olympiáda začíná již v květnu, kdy se konají kvalifikační turnaje, nutno podotknout, že téměř vše mimo vyučování, odpoledne,“ uvedla k zajímavému projektu sportování žáků základní školy hlavní organizátorka, učitelka Andrea Svatá.

Na žáky, podle věkových kategorií, čekají zápasy ve florbale, fotbale, basketbalu, soutěže ve skoku vysokém, střelby ze vzduchovky, stolním tenisu a také ve vybíjené nebo přehazované.

Desetiboj si oblíbili

Olympijský desetiboj kategorie zvlášť pro chlapce a dívky si ve škole oblíbili. Hlavními organizátory jsou tělocvikáři, ale bez pomoci všech učitelů takový projekt nemohli sami připravit.

Je třeba koordinovat tuto velkou sportovní akci s dalšími, které žáky v závěru školního roku čekají.

V roli rozhodčích pomáhají jak bývalí žáci školy, tak rodiče. „Máme také naprostou podporu města v čele se starostou Markem Hotovcem a při organizaci spolupracujeme s vedením školy. Nevím o další škole, která by podobnou akci pořádala v takovém rozsahu pořádala,“ dodala Andrea Svatá.

Z hodu mají respekt

Na otázku, z jakých disciplín mají žáci obavy a ve kterých se jim naopak daří, odpověděla: „V desetiboji pro druhý stupeň jsou obávané chůdy a hod na cíl. U prvního stupně je to především přeskok přes švihadlo, ale každý má právo na chybu. Ve výsledcích se nejhorší disciplína škrtá. Překvapení byla. Tělocvikáři si dávali tipy, ale ty ne vždy vyšly, třeba v kategorii osmých a devátých tříd stály na stupních pouze žákyně osmých tříd. To jsme nečekali. A takových překvapení bylo víc,

Ve stolním tenise žáků druhých až pátých tříd vyhrál čtvrťák a na druhém a třetím místě byli druháci. A v šestých až devátých tříd skončili kluci ze šestky na 2. místě. V rámci maratonu uběhli všichni žáci 1425 km, to je třiatřicet maratonů.

Příští rok chtějí určitě v této tradici pokračovat. Plánují inovaci, zařazení softbalu pro 2.stupeň.

Ceny dostali v hale

Nejlepší sportovci převzali ceny z rukou starosty Marka Hotovce, předsedy Spartaku Smržovka Evžena Babůrka, předsedy školské rady Petra Bradáče a ředitelky školy Renaty Šípkové.

Odměnění ale nebyli jen sportovci. Ocenění si odnesli i ti, kteří ve svém volném čase pomáhají škole se zájmovými kroužky a akcemi školy:

František Spálenský st., Pavel Šikola, Jakub Karvay, Barbora Šídová, Petr Bradáč, Lukáš Červinka a Robert Svatý.