Sourozenci Ptáčkovi tráví většinu času spolu. Spojuje je sport. „S bráchou jsme velmi aktivní. Rádi pomáháme lidem okolo sebe a snažíme se měnit svět k lepšímu. Tentokrát jsme se vydali do Moldávie, kde jsme putovali po menších a větších městech a vesnicíchjsme pracovali se znevýhodněnými dětmi a ženami,“ uvedla k sourozenecké spolupráci Martina.
UŽ MAJÍ DALŠÍ PLÁNY
Společně připravovali program, a to jak sportovní aktivity, tak jiné činnosti. Navštívili i českou komunitu ve vesnici Holuboje, která leží přibližně 40 km od rumunských hranic. „Velmi nás potěšilo přivítání a nadšení, které z obyvatel vyzařovalo. Určitě se sem zase vrátíme. Mimo jiné jsme domluvili i další aktivity, které společně podnikneme. Již nyní se na to moc těšíme,“ popsala činnost v Moldavii Martina.
Potěšilo je i pozvání od mnichů, poustevníků, z nichž někteří žijí v jeskynním klášteře. Společně se bavili o společných hodnotách a o tom, co je pro sourozence v životě důležité. A Ptáčkovi přiznali, že na většině věcí se s mnichy shodli.
„Cestovali jsme místními autobusy, maršrutkami, po celé zemi. Naše dobrodružné cesty vedly také dále do dvou autonomních oblastí, do Podněstří a Gaugázie, z nichž do prvního zmiňovaného nám byl vstup odepřen. Asi jsem pro ně vypadala, jako špionka,“ zauvažovala s úsměvem Martina. Tato část území není mezinárodně uznávaná. Gaugázie na Ptáčkovi udělala dojem. Hrdě se hlásí a jsou podporovány tureckou vládou. „Ochutnávali jsme místní jídla a hlavně vyhlášená vína. Komunikace probíhala v ruštině. Jsem moc ráda, že rusky umím, bez znalosti tohoto jazyka bychom se zde neobešli. Takhle jsme si místní lidi ihned získali a mohli s nimi řešit jejich problémy a bavit se o jejich zvycích a stylu života,“ dodali sourozenci.
TAKY SI ZAZÁVODILI
Kromě charitativních aktivit absolvovali s bráchou i závody. Jednalo se o zápasy bez rozdílu vah. „A brácha zvítězil. Fandili jsme si navzájem. Závodníci byli velmi dobře připravení a to po všech stránkách. Jsem moc ráda, že to takhle dopadlo. Brácha byla skvělý,“ řekla Martina a dodala: „Ten nastupoval v grapplingu. Dobře páčil i škrtil. Byl prostě super.“
Martina měla také několik exhibičních zápasů. Vysloužila si pochvalu a uznání. Navíc je obklopila skvělá atmosféra, diváci Čechům fandili a mnoho z nich je přišlo podpořit.
„Všem se mé zápasy líbily, hlavně mé nasazení a síla. Taky jsem zvítězila. Nastupovala jsem v boxu. Trochu mi zde chyběly i hody, porazy, škrcení a páčení. Příště mě zase bude čekat jiná disciplína. Vše jsme poctivě oslavili místními specialitami. Oslavu jsme si moc užili,“ zhodnotila Martina a zamyslela se: „Uvidíme, co nás čeká dál. Mnoho akcí a závodů bylo zrušeno. Držte nám palce,“ vzkazují sourozenci.