K osobnostem jabloneckého skautingu patří Petr Karmazín, mezi skauty známý jako Baghéra.

Již 33 let se podílím na vedení 6. chlapeckého oddílu Kondoři a také vedu asi 10 let 1.klub dospělých Watakí z čehož vyplývají i povinnosti v jablonecké střediskové radě.

Jak dlouho se skautingu věnujete a proč jste si vybral právě skauting?

O táboření, pobytu v přírodě, plnění bobříků, knížky o správných klukovských partách jako byl skautský oddíl Hoši od Bobří řeky nebo Rychlé šípy jsem se zajímal od malička. Starší sestra a bratr prošli poválečným Junákem v Jablonci až do jeho zákazu po roce 1948 a v době zákazu Junáka v 50 - tých letech bylo jejich vyprávění, kronika, pár příruček a časopisů pro mě něčím fascinujícím. Poprvé jsem začal chodit do takové party - družiny Vlků, ukryté pod hlavičkou Svazarmu, v roce 1963.

Byl jste u vzniku skautingu v Jablonci?

V roce 1968 jsme s kamarády, s kterými jsem dál pokračoval v naší činnosti po odchodu našich vedoucích v roce 1967 do emigrace, přešli do obnovovaného Junáka v Jablonci. U zrodu střediska Křišťál tehdy stáli pánové Talacko (Ostrá Sekera) - absolvent lesní školy v kolébce skautingu - Anglii, Kratochvíl (Giga) a Urban (Sumec) a další. Od března rozběhli Rádcovký kurz pro mladé zájemce nad 15 let, kteří po prázdninovém táboře pak byli základem vznikajících oddílů. Na podzim roku 1969 se vůdce mého oddílu odstěhoval z Jablonce, já převzal vedení a oddíl dovedl k táboru v roce 1970 po němž byl Junák opět komunisty v rámci "normalizace" zakázán. Se staršími kluky z oddílu jsme se věnovali lezení, a tak jsme vstoupili do horolezeckého oddílu, já v té době ještě na výkonnostní až vrcholové úrovni dělal OB a LOB (lyžařský orientační běh) a naše skautská činnost tím skončila.

Spisovatel Miloš Zapletal vás přivedl k vedení jednoho oddílu…

V roce 1989 jsem působil (od roku 1984) v Liberci v oddíle TOM (turistiký oddíl mládeže). V oddílech TOM tam působili tehdy liberecké skautské osobnosti, za které chci jmenovat alespoň spisovatele Miloše Zapletala a Mílu Nevrlého. V Jablonci byl postoj komunistů k působení skautů u mládeže nekompromisní, byli vyhazováni ze školství, ale i z odpovědných pracovních míst v zaměstnání a td. Já jsem se tehdy ujal vedení oddílu mých synovců na základě prosby Miloše Zapletala, který se chtěl naplno věnovat psaní knih. TOMy po Sametové revoluci vesměs přešli do obnoveného Junáka.

Kdo probudil jablonecké skauty?

I v Jablonci stejná trojice vůdců, doplněná skauty z roku 1968 obnovila činnost střediska Křišťál a okresní rady Junáka, kde byli i skauti z Tanvaldu, Desné a Železného brodu. S kamarádem z družiny Vlků z 60 - tých let Marcelem Štěpánkem - Foxem, našimi rodinami a kamarády z oddílu v roce 1968 jsme v roce 1971 založili v Jablonci středisko Watakí, liberecké středisko Šurean (bývalé TOM) převzali mí odchovanci včetně mého synovce.

Co slovo skauting znamená, co si pod ním mají představit čtenáři Deníku, kteří se s ním nikdy nesetkali?

Skaut ( Zvěd) měla být příležitost pro anglickou mládež na začátku 20.století stát se platnými občany schopnými sloužit své vlasti a jít jako zvědové v první linii rozvoje společnosti. Původní myšlenku sira Baden-Powela pak rozšířil americký spisovatel Seton o indiánský vzor soužití s přírodou. Skauting profesora Svojsíka, s českým názvem Junák, převzal tyto oba vzory.

Proč se skauti řídí heslem "Skauting je hra"?

Skauting je zájmová organizace, kde mohou děti, mládež, ale i dospělí v přírodě i mimo ni prožívat nezapomenutelné chvíle při táboření, výpravách, sportu i jiných zájmových činnostech dle zaměření oddílu. Důležitou náplní je i smyslplná pomoc dle svých sil a možností, lidem ve svém okolí, při ochraně přírody, své zemi v krizových situacích. Skauti se učí různé dovednosti a získávají znalosti s tímto programem spojené. Vše probíhá pod heslem "Skauting je hra". K tomu snad jen mohu dodat, že hra která má smysl a připraví člověka na překonávání překážek, které přináší život.


Co vám skauting dal, co vás naučil?

Díky skautování jsem se rád učil a musel naučit spoustu věcí a toto férové prostředí mi toho i spoustu dalo, především možnost prožít mnoho roků se skvělými přáteli a dělat to co mě bavilo a baví.

Jak se mu věnujete aktuálně dnes? Kolik času vám skauting zabírá?

Již 33 let se podílím na vedení 6. chlapeckého oddílu Kondoři a také vedu asi 10 let 1.klub dospělých Watakí z čehož vyplývají i povinnosti v jablonecké střediskové radě.

Tento skautský rok (od září 2021), jsem se podílel na připravě a vedení jednodenních i vícedenních výprav (letos 7 z deseti) každý měsíc, v četně pětidenního lyžařského pobytu o jarních prázdninách, některé společné s jinými oddíly střediska (děvčata a Vlčata - mladší skauti). Dle potřeby se objevuji i na každotýdenních schůzkách vedených rádci našich družin. K tomu pár hodin brigád na údržbě a zvelebování skautského domu a třeba výrobě týpkových tyčí na tábor.

Strávíte léto na skautském táboře?

Na 16ti denním táboře budu sice jen asi 4-5 dnů, protože odjíždím na Masters - veteránské mistrovství světa v orientačním běhu do Itálie, ale na konci prázdnin se ještě zúčastním týdenního putovního tábora se staršími členy oddílu a společně s dívčím oddílem. Takže mám program nabitý. A musím samozřejmě poděkovat především  své manželce, také skautce, za pochopení a pomoc.

Zajímají se o skauting současní mladí lidé?

Zajímají, především ti, které láká pobyt v přírodě, ale přijdou to zkusit i jiní, kteří pak zůstávají díky přátelskému prostředí a dobré partě. Není zde takový tlak na výkony a důraz na výběr talentů. Nejeden skaut ale na výkonnostní úrovni sportuje nebo třeba dělá muziku.

Kolik skautů je v Jablonci?

V Jablonci je 11 oddílů, cca 280 skautů, v celé republice pak přes 73000. Počty dětí v posledních letech stále stoupají jak celorepublikově tak u nás. Ve vedení oddílů našeho střediska je převaha mladých lidí do 35 let, ale i skauti starší, kteří zůstávají nebo se vracejí, třeba se svými dětmi nebo vnoučaty. Fungují zde i dva kluby dospělých, nyní se formuje klub třetí.

Změnil se skauting nějak za dobu, kdy v něm působíte?

Mnoho věcí se samozřejmě za těch 33 let změnilo, ve společnosti obecně, v přírodě, v možnostech cestování a táboření, vybavení i vnímání skautingu okolím.. Směřování a cíle skatingu se nezměnily, pouze vychází a reagují na změny ve společnosti, případně aktuální dění.

Má skauting na Jablonecku podporu města, okresu nebo i celostátní?

Město nás podporuje, např. prodejem "výměníku" - školní družiny ve Vysoké ul., kde je náš Skautský dům s klubovnami, skladem a tělocvičnou. Vodní skauti pak využívají objekt města u přehrady jako loděnici. Zúčastňujeme se grantových programů města i kraje, podporují nás firmy i OSVČ Jablonecka např. Jablotron, MŠ ČR a samozřejmě Junák - Český Skaut. Spolupracujeme prostřednictvím Skautského institutu s Agenturou ochrany přírody a odborem ŽP Libereckého kraje na patronátech nad chráněnými územími - jablonečtí skauti mají na starosti přírodní památku Tichá říčka na Hraběticích a přírodní rezervaci Vápenný vrch u Raspenavy.

Jaké jsou vaše skautské plány?

Především pomoci vychovat své nástupce, kteří povedou oddíly v budoucnu, podílet se na zlepšování úrovně naší činnosti, učit se stále něco nového a udržet si tu skvělou partu kamarádů, jejíž jsem součástí.